VERSENYSZABÁLYZAT 2018

VERSENYSZABÁLYZAT 2018

A SPARTAN 2018-AS VERSENYSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK (minden szabály minden futamra vonatkoznak)

1. Minden versenyzőnek a saját felelőssége, hogy az esemény előtt tisztában legyen a verseny-és az akadályok szabályzatával, valamint a Burpee helyes végrehajtásával!

2. Ha egy versenyző nem érti a szabályt, neki kell a szervezőket vagy az Önkénteseket megkérdeznie a rajt, vagy az akadály előtt.

3. Bármely szóbeli, vagy írott instrukció, amely a versenyigazgatótól, az Önkéntesektől, vagy a pályatervezőtől származik a verseny előtt, vagy alatt, elsőbbséget élvez ezzel az írott szabályzattal szemben.

4. A versenyzők többféle kategóriában nevezhetnek, egy futamban 250 fő rajtol. Az első két futam az Elit versenyzőké (Elite Heat Men és Elite Heat Women). Annak érdekében, hogy ranglista pontokat lehessen szerezni, a minimális indulási létszám 30 fő az Elit férfi futamban és 10 fő az Elit női futamban. A következő kategória az Age group, ahol a férfiak és a nők együtt rajtolnak, ebben a kategóriában kizárólag egyéni versenyzőként lehet nevezni (tehát itt nincs indulási lehetőség csapatként). A verseny maximális létszámától függően 1-3 futam is lehet az Age Group kategóriában. Ezt követi egy, vagy két SRTG futam (Spartan Race Training Group), amelyben kizárólag a Spartan Race hivatalos edző csoportjainak aktív tagjai indulhatnak – az ő eredményeik az Open kategóriában kerülnek értékelésre. A többi futam mind Open kategória, melyekben a férfiak és a nők együtt futnak, bárki benevezhet.

5. A futamok jellemzően 15-30 percenként indulnak, ám ez a szabályoktól, az időjárástól és a versenyzők számától függően változhat.

6.  Az Elit futam felára +10 Euro, az Age group futam felára +5 Euro.

7. A versenyzőnek abban a futamban kell indulnia, ahová regisztrálva van. Amennyiben másik futamban indul, kizárásra kerül és az eredménye nem számít bele a Trifectába.

 

REGISZTRÁCIÓ

1. Minden versenyzőnek létre kell hoznia a nevezési felületen egy úgynevezett online profilt, e nélkül már nem lehetséges nevezni a CEU versenyeire. A profil létrehozása megkönnyíti a versenyzők számára saját nevezéseinek kezelését, a nevezés átadást, futam változtatást és a Trifecta igénylés menetét a Közép-európai régióban. Segítség a profil létrehozásához ITT.

2. Minden versenyző köteles az adatait helyesen megadni a regisztrációkor. A ranglista pontokat az életkor is befolyásolja, így a helytelenül megadott születési dátum kizárást von maga után, az ár visszatérítése nélkül.

3. A csapatkapitányok nem adhatják meg a saját email címüket és telefonszámukat a csapattagok regisztrálásakor, minden egyes csapattagot a saját elérhetőségével (email címével és telefonszámával) kell nevezni.
Megjegyzés: az SRTG csapatokra más szabályok vonatkoznak.

4. A regisztrációs módosításokat kizárólag a verseny előtt lehet elvégezni, utólag nem.

5. Nem lehetséges a nevezés módosítása egyéni kategóriából csapatba, és csapat kategóriából egyénibe, ez a szabály érvényes az átadott nevezésekre is!

6. A versenynapon történő bármilyen változtatás (pl. helyszíni átírás, egyéb adatmódosítás) díjköteles, melynek ára 5 euro, hazai versenyeken ennek megfelelő összegű forint.

 

AKADÁLYOK

Az AKADÁLY SZABÁLYZAT megtekintéséhez kattints kattints ide!

 

Diszkvalifikáció (DQ)

Minden csalás azonnali kizárást von maga után. A következőket nevezzük csalásnak:

1. Útvonal elhagyás vagy levágás. A versenyző felelőssége az útvonal helyes követése. Néha nehéz tájékozódni a nehéz terepen és követni a jelzéseket, de a versenyzőnek el kell fogadnia, hogy a gyors és pontos tájékozódás ennek a sportnak a része, és több képességre van szükség a verseny sikeres teljesítéséhez. Az útvonal jelölés megváltoztatása sportszerűtlen viselkedésnek minősül és kizárást von maga után. Az a versenyző, aki szándékosan, vagy véletlenül elhagyta az útvonalat, és nem ott csatlakozik vissza, ahol letért róla, kizárásra kerül. Ez alól kivételt képeznek az olyan esetek, ahol az időjárás, a rossz látási viszonyok, vagy a szervezők felől érkező rossz tájékoztatás miatt történt az útvonaltévesztés. Ezen esetek egyéni elbírálásra kerülnek.

2. A Burpeekkel kapcsolatos tévesztések, mint például kevesebb, mint 30 burpee, vagy nem helyesen végrehajtott forma. A helyes technikánál a mellkas teljesen érinti a földet, és felugráskor a talp nem érintkezhet a talajjal. Itt olvasható a CEU (Közép-Európai) régió által szervezett versenyeken elfogadott szabályos végrehajtási forma:

• Kiindulóhelyzet állóhelyzet.
• Guggolj le és tedd le a kezed magad elé a földre!
• Ugorj hátra tenyértámasz pozícióba!
• Csinálj egy fekvőtámaszt melyben a mellkas érinti a földet!
• Ugorj vissza guggolásba!
• Állj fel és ugorj fel egyenes törzzsel!
• Amikor felugrasz, tapsolj a fejed fölött!

Videó a korrekt BURPEE végrehajtásról:

Általános hibák:
• A mellkas nem érinti a földet.
• A versenyző nem ugrik fel.
• Nem egyenes törzzsel ugrik fel.
• Nem tapsol a feje fölött.
• Nem csinálja meg mind a 30 burpeet. Javasoljuk, hogy minden ötödik burpeet hangosan számoljátok.

3. A versenyző felelős a saját Burpeejeiért, nem várhatja el, hogy bárki más számolja neki. A versenyzőnek követnie kell az Önkéntes utasításait. Ha a bíró nem megfelelőnek ítél egy gyakorlatot, azt a versenyzőnek meg kell ismételnie.

4. Tilos elhagyni, letenni a pályán bármit, amivel a versenyző elindult (ruha, cipő, szemét, felszerelés, zászló, maszk, étel, ital stb.). Minden ruhát és felszerelést keresztül kell vinni az akadályokon! Tilos a túrabot, és a fémszöges cipő használata. Szintén tilos az erdőben talált botok használata!

5. Tilos az akadályt kihagyni és elfutni mellette.

6. Tilos rajtszám (BIB szám) nélkül futni, vagy letakarni, eltávolítani azt. Minden versenyzőnek azonosíthatónak kell lennie elölről a rajtszáma (fejpánt) alapján. A fejpántot a homlokon kell viselni az egész verseny alatt (a startvonaltól a célvonalig) úgy, hogy jól látható legyen. A fejpánt viselése nyakon, végtagokon, csuklón, vagy bárhol máshol a fejen kívül nem engedélyezett és diszkvalifikációt eredményez!

7. A férfiak nem használhatják a nők számára előkészített súlyokat.

8. A férfiak nem használhatják a falakon a női fellépőt!

9. Tilos az időmérő chipet leragasztani, mert a chip meghibásodását okozhatja.

10. Mindenki, aki szemetel, kizárásra kerül! A szemetet a frissítőpontokon lévő szemetesbe lehet kidobni.

11. Segítség elfogadása másoktól – külső segítség
Nem megengedett segítséget elfogadni a nézőktől, vagy segítő csapattól, a versenyzők nem fogadhatnak el felszerelést, ruhát, cipőt, ételt, italt, kivéve, ha a rendezőktől kapják azt. Nem jár büntetés az orvosi csapattal való szóbeli kommunikációért, vagy a versenyzőtársaktól való segítség elfogadásáért, kivéve az Elit és az Age Group futamban ahol a versenyzők nem segíthetik egymást. Az orvosi csapattól érkező bármilyen, nem szóbeli segítségnyújtás kizárást eredményez mind az Elit, mind az Age Group, mind az Open futam résztvevői számára.

12. Segítség elfogadása versenyzőtársaktól – belső segítség
Tilos segíteni, és bármilyen segítséget elfogadni az Elit és az Age group futamok indulóinak. A szabály megszegése kizáráshoz vezet. Csak az Open futamokban indulók segíthetik egymást.

13. A szintidő elbukása. Szintidőt (cut of time) néhány versenyen határozunk meg (általában Beasten, vagy Ultra Beasten) a versenyzők biztonsága érdekében. Amennyiben a versenyző szintidőn kívül éri el a checkpoint-ot (ellenőrző pontot), köteles kiállni és diszkvalifikálják a versenyből. A szintidőt a versenyigazgató határozza meg és teszi közzé a Versenyzői Kézikönyvben (Athlete Guide).

14. Az akadályok kipróbálása a verseny előtt okot adhat a kizárásra, kivétel ez alól a fesztivál területen található akadályok, azonban amennyiben a fesztivál területen, vagy a pályán egy akadály Spartan szalaggal, vagy kerítéssel le van zárva, tilos gyakorolni rajta!

15. Tilos fémszöges cipőt használni a versenyeken, ez sem télen, sem nyáron nem lehetséges biztonsági okokból. Szintén nem lehet használni cipőre rögzíthető, fém szöges csúszásgátlót. Aki ilyen cipőt használ, kizárásra kerül. Nem lehet használni túrabotot, és erdőben felszedett botokat sem!

16. Did not finished (DNF, azaz nem fejezte be a versenyt)
Minden akadályt teljesíteni kell, és minden büntetést korrektül végre kell hajtani. Amennyiben egy versenyző fizikális, vagy mentális okok miatt nem képes folytatni a versenyt, feladhatja azt. Aki feladja, annak értesítenie kell a legközelebbi akadálynál található Önkéntest. Ő le fogja vágni a versenyző chipjét és leveszi a rajtszámot, illetve ha szükséges, elszállítást kér a célba. Ha a futó a pályán az akadályok között adja fel a versenyt, kötelessége a chipet bevinni a célba és leadni anélkül, hogy áthaladna vele az időmérő szőnyegen. Azon versenyzők számára, akik feladják a versenyt, de nem sérültek meg, a visszaszállítás a célba nem biztosított!

 

SPECIÁLIS SZABÁLYOK AZ ELIT ÉS AZ AGE GROUP FUTAM INDULÓI RÉSZÉRE

1. Elit/Age group versenyző semmilyen külső, vagy belső segítséget nem fogadhat el. Ha bármilyen segítséget elfogad olyantól, aki nem versenyzik, beleértve a közönséget, segítő csapatot, vagy az egészségügyi személyzetet, és kap tőlük pl. fájdalomcsillapítót, jeget, vizet, vagy valaki a közönségből segít az akadály leküzdésében, akkor a versenyző elveszíti a jogát bármilyen díjazásra, és csak egy nem hivatalos időt kap. A pólót és érmet megkapja. A szóbeli orvosi segítségnyújtás megengedett.

2. Ha videós ellenőrzés során kiderül, hogy az Elit/Age group versenyző nem szabályosan kivitelezi a Burpeet, minden rossz Burpee 30 mp büntetést von maga után. Amennyiben egyértelműen látszik a videón, hogy kevesebb, mint 20 Burpeet csinált, kizárásra kerül!

3. Óvás (csalás, útvonal elhagyás, sportszerűtlen viselkedés esetén) legkésőbb az eredményhirdetés előtt 1 órával lehetséges, vagy aszerint, ahogy az aktuális esemény Versenyzői Kézikönyve rendelkezik.

SPECIÁLIS SZABÁLYOK A BEAST ÉS ULTRA VERSENYEKRE

1. Minden versenyzőnek rendelkeznie kell a kötelező felszereléssel, különben kizárásra kerül:
• a. Hidratációs felszerelés, úgymint kulacs (nem üvegből), háti ivózsák, kulacstartó öv stb.
• b. Azoknak a versenyzőknek, akik Beast-en 11:00 óra után rajtolnak, kötelező a fejlámpa! Az Ultran minden indulónak rendelkeznie kell fejlámpával! Akinek nincs fejlámpája, nem versenyezhet!
2. Az Ultra versenyzőknek el kell érniük a checkpoint-ot szintidőn belül, különben nem folytathatják a versenyt és kizárásra kerülnek. A szintidő a Verseny Kézikönyvben (Athlete Guide) kerül publikálásra 14 nappal a verseny előtt.

 

VERSENYZŐI MAGATARTÁS

Sportszerűtlen viselkedés
Minden versenyzőtől elvárt a sportszerű viselkedés az egész rendezvény ideje alatt. A sportszerűtlen viselkedés okot adhat a kizárásra a versenyből, vagy eltiltást egy évre, vagy egy egész életre az ok súlyosságától függően a szervezők döntése alapján.

Vitatkozás
A versenyzők nem vitatkozhatnak az önkéntesekkel, pályabírókkal, szervezőkkel. A vitatkozás sportszerűtlen viselkedésnek minősül. Az önkéntes vagy bíró utasításait haladéktalanul végre kell hajtani, különben kizárhatják a versenyzőt. Kivéve, ha igazságtalan bánásmódban részesül valaki, ebben az esetben a célba érkezés után tud óvni.

Lassú futók
A lassabb versenyzőknek a gyorsabbakat a pálya minden részén el kell engedni! A gyorsabb futó akadályozása a pálya minden részén sportszerűtlen viselkedésnek minősül.

Szemetelés
Mindenki, aki a frissítőponton kívül szemetel, kizárásra kerül. Néhány akadálynál is található szemeteszsák.

Egészség és biztonság
Ha egy versenyző olyan balesetnek szemtanúja, amely orvosi ellátásra szorul, nem folytathatja a versenyt addig, amíg egy szervező a helyszínre nem ér. A segítség elmulasztása sportszerűtlen viselkedésnek minősül. Minden versenyző legjobb belátására van bízva a sérülés komolyságának elbírálása, és annak eldöntése, hogy a helyszínen marad-e a sérülttel, vagy elfut segítségért a legközelebbi akadályig. A versenyzőnek meg kell értenie, hogy a döntése befolyásolja az idejét. El kell fogadnia, hogy időkompenzáció lehetséges, de nem garantált.

Büntetés a burpee zónában
A büntetést a kijelölt burpee zónában kell elvégezni, ami a bírók és/vagy kamera által ellenőrizve van. A bírók visszanézik a kamerán, hogy a versenyző helyesen csinálta-e illetve megfelelő számú burpeet hajtott-e végre. A burpee zónák biztonságos helyen vannak kialakítva az akadályok közelében és lehetővé teszik a versenyzők továbbhaladását. A burpeezéssel akadályozni a versenyzők haladását sportszerűtlen viselkedésnek minősül.

 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS:

1. 1. A 2018-as Spartan szezonban a következő kategóriák elérhetők: Elit, Age group, Open. Elit és Open kategóriában a férfi, a női és a csapat eredmények kerülnek díjazásra. Age group kategóriában az egyéni női és férfi eredmények kerülnek díjazásra. Itt a korosztályok a következők: 15-17, 18-24, 25-29, 30-39, 40-49 és 50+. Minden korosztályban az első 3 férfi és nő díjazásra kerül, tehát összesen 36 helyezett lesz díjazva

2. A Kids versenyen kizárólag a legidősebb kategória résztvevőit díjazzuk. Az első 3 fiú és lány oklevelet kap.

3. A 2018-as szezonban is megrendezésre kerül a régiós bajnokság, amelynek a neve CEU Regional Series (Közép-európai Régiós Bajnokság). A bajnokságba a CEU által szervezett bizonyos versenyek számítanak bele. A teljesített versenyek közül a versenyző 4 legjobb időn belül teljesített versenye számít, az utolsó versenynek, vagyis a Beastnek kötelező. A legjobb 10 elit egyéni kategóriás férfi és 10 elit egyéni kategóriás női versenyző díjazásra kerül. Az eredmények az utolsó verseny (Miskolc Beast) után kerülnek kihirdetésre.

A CEU régiós bajnokság 2018-as állomásai a következők:
• Bytom Spartan Sprint 2018.03.24. (PL)
• Donovaly Spartan Sprint 2018.05.12. (SK)
• Várgesztes Spartan Super 2018.06.09. (HU)
• Kouty Spartan Super 2018.06.23. (CZ)
• Miskolc Spartan Beast 2018.10.13. (HU)

4. A díjazott versenyzők a fenti versenyeken ingyenes indulási lehetőséget kapnak. Ezen ingyenes jegyek nem átruházhatók, más személyek nem használhatják fel. Az ingyenes jegy a díjátadástól számított egy évig érvényes.

5. Kvalifikációs folyamat a 2018-as évben.
Az alábbi folyamatábra azt mutatja, hogy hogyan működik a kvalifikáció eseményeken:
I. A kvalifikál a C-be, de a D-be nem
II. B kvalifikál a C-be és a D-be is
III. C kvalifikál a D-be
IV. A és B nem igényel előzetes kvalifikációt

Spartan Race Criterion

6. Kvalifikáció a 2018-as Európa bajnokságra, amely Morzine-ban (Franciaország) kerül megrendezésre
• A top 10 Elit férfi és top 10 Elit női versenyző bármely 2017.09.23. és 2018.07.01. között megrendezett európai versenyen kvalifikációt szerez.
• A top 10 Elit férfi és top 10 Elit női versenyző a CEU Regionális bajnokság bármely versenyén kvalifikációt szerez.
• Az Elit futók esetében (egyéni- és csapatban indulók is) működik a roll-down (legördülő) rendszer.
• A top 5 férfi és top 5 nő az Age group futamban a 15-17, 18-24 és 50+ korosztályban, valamint a top 10 férfi és top 10 nő a 25-29, 30-39 és 40-49 korosztályos kategóriákból kvalifikációt szerez minden 2018.01.01. és 2018.07.01. között megrendezett európai versenyen.
• A top 5 férfi és top 5 nő az Age group futamban a 15-17, 18-24 és 50+ korosztályban, valamint a top 10 férfi és top 10 nő a 25-29, 30-39 és 40-49 korosztályos kategóriákból kvalifikációt szerez minden 2018.01.01. és 2018.07.01. között megrendezett regionális bajnokságon.
• Az Age Group kategóriában nincs roll down rendszer, tehát egy versenyző akár többször is kvalifikálhatja magát.
• Az EB regisztráció pontos menetéről a szervező ország hivatalos weboldala nyújt további tájékoztatást.

7. Kvalifikáció a 2018-as Világbajnokságra, Lake Tahoe-ba (USA)

• A top 10 Elit férfi és top 10 Elit női versenyző a CEU Regionális bajnokság bármely versenyén kvalifikációt szerez.
• A top 20 Elit férfi és top 20 Elit női versenyző kvalifikációt szerez a 2018-as Európa-bajnokságon.
• Az Elit futók esetében (egyéni- és csapatban indulók is) működik a roll-down (legördülő) rendszer.
• A top 5 férfi és top 5 nő az Age group futamban a 15-17, 18-24 és 50+ korosztályban, valamint a top 10 férfi és top 10 nő a 25-29, 30-39 és 40-49 korosztályos kategóriákból kvalifikációt szerez minden a 2018-as regionális bajnokság versenyein.
• A top 5 férfi és top 5 nő az Age group futamban a 15-17, 18-24 és 50+ korosztályban, valamint a top 10 férfi és top 10 nő a 25-29, 30-39 és 40-49 korosztályos kategóriákból kvalifikációt szerez a 2018-as Európa-bajnokságon.
• Az Age Group kategóriában nincs roll down rendszer, tehát egy versenyző akár többször is kvalifikálhatja magát.
• Az VB regisztráció pontos menetéről a szervező ország hivatalos weboldala nyújt további tájékoztatást.

8. Az eredményhirdetésen személyesen meg kell jelenni, más nem veheti át a díjat. Semmit nem küldünk postán utólag.

9. Minden nyertes beleegyezik, hogy a díjátadón ellenőrizni fogják a személyazonosságát (személyi igazolvány szükséges).

10. A díjátadón Spartan Finisher pólóban kell megjelenni, különben a díj nem vehető át.

11. A versenyző felelős a chip biztonságos áthaladásáért az összes checkpointokon és a célban.

12. Ha a versenyző elveszti a chipet, azonnal informálnia kell a célban az időmérő társaságot. Addig nem kaphat hivatalos időt, amíg a versenyigazgató jóvá nem hagyja azt.

13 .Minden chip elhagyás, vagy hiányzó checkpoint diszkvalifikációra adhat okot.

14. A pályatervező segítőkész lesz a versenyző útvonalának és idejének igazolásában, amennyiben a chippel probléma van.

15. A Spartan fenntartja a jogot, hogy videók és fotók alapján megváltoztassa az eredményeket – 30 mp büntetés minden elmaradt Burpeeért, 20 Burpeenél kevesebb teljesítés esetén kizárás.

 

Csapat eredmények:
1. Minden csapatnak minimum 4 tagúnak kell lennie ahhoz, hogy csapateredménye lehessen, és minimum 4 embernek be is kell fejeznie a versenyt.

2. Minden csapattag eredménye mérve lesz.

3. Csak a négy legjobb ember eredménye fog végül a csapatként számítani, és a 4. ember idő eredménye lesz a csapat végeredménye. Ez nem a 4 legjobb emberről szól, hanem a legjobb csapatmunkáról. Tehát fussatok együtt csapatként és jobb csapatidőtök lesz.

4. A csapattagok indulhatnak külön futamban is, nem muszáj együtt futniuk.

5. A csapattagok lehetnek férfiak és nők vegyesen.

6. Aki egyénibe regisztrált, nem értékelhető csapattagként.

 

DÍJAK ÉS NYEREMÉNYEK

A 2018-as szezonban a díjazás a CEU versenyeken a következő – KATTINTS IDE!

CEU REGIONÁLIS BAJNOKSÁG díjai 2018-ban
Ebben a versenyben kizárólag az Elit kategória egyéni indulói vesznek részt,
az összegek bruttóban értendők!

1. hely – 850 EUR, trófea
2. hely – 700 EUR, trófea
3. hely – 500 EUR, trófea
4. hely – 350 EUR, Trifecta jegy 2019-re
5. hely – 250 EUR, Trifecta jegy 2019-re
6. hely – 200 EUR, 2 db ingyenes indulás (Sprint, Super)
7. hely – 175 EUR, 2 db ingyenes indulás (Sprint, Super)
8. hely – 150 EUR, 2 db ingyenes indulás (Sprint, Super)
9. hely – 125 EUR, 1 db ingyenes indulás 2019-re (Sprint)
10. hely – 100 EUR, 1 db ingyenes indulás 2019-re (Sprint)

A jegyek kizárólag a CEU országok (CZ, HU, PO, RO, SK) versenyeire érvényesek!

CEU REGIONÁLIS BAJNOKSÁG díjai 2018-ban korcsoportonként a legjobb 3 Age group kategóriában induló férfi és női versenyző számára:

1. hely – trófea és Trifecta jegy 2019-re
2. hely – trófea és 2 db ingyenes indulás 2019-re (Sprint, Super)
3. hely – trófea és 1 db ingyenes indulás 2019-re (Sprint)

Az Age Group kategóriában összesen 36 ember (6 korosztály) részesül díjazásban.

FairPlay díj
A díjat nem adományozzuk minden versenyen, esetlegesen adható, a szituációtól függően.

ÓVÁS
1. Az eredményeket megóvni csalás, vagy útvonalelhagyás okán legkésőbb az eredményhirdetés utáni egy órában lehet, vagy aszerint, ahogy erről a Versenyzői Kézikönyv rendelkezik.

2. A hivatalos óvást szóban kell megtenni személyesen a versenyigazgatónál.

3. Az óvás díja 30 EUR, amelyet az óvás ELŐTT, a regisztrációs pultnál kell kifizetni.

4. Indokolt óvás esetén az óvás díja visszatérítésre kerül.

 

TERMÉSZETI KATASZTRÓFA ESETE, VAGY EGYÉB ÓVINTÉZKEDÉSEK

Amennyiben a körülmények úgy alakulnak (rossz időjárás, természeti katasztrófák, vagy egyéb technikai, szervezési problémák esetén) a Spartan fenntartja a jogot, hogy verseny közben módosítson az útvonalon, az akadályokon, vagy félbeszakítsa a versenyt a résztvevők és a nézők biztonsága érdekében. Ebben az esetben a szervezők utasításait kell követni, és haladéktalanul teljesíteni azt.

Ezek a szabályok nem véglegesek, folyamatosan módosulhatnak és frissülhetnek a helyszíntől, körülményektől függően. Adott verseny szabályaiban a versenyigazgató szava a döntő!

Minden írott, vagy szóbeli utasítás ami a verseny előtt emailben érkezik, vagy a versenynapon hangzik el az Önkéntesek, vagy a pályatervező által, ezen szabályzat helyébe lép!

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT

Minden futónak a saját érdekében el kell olvasnia a következőket a verseny előtt:

  • Spartan Race szabályzat
  • Akadály kézikönyv
  • Versenyzői kézikönyv
  • A versenyigazgató e-mailjei
  • A Burpee helyes végrehajtásae

!<-- secondaryContent --> !